Monday, October 20, 2014

Chalk 4 pokojowego w Łodzi (CHALK4PEACE in Lodz, Poland)

Potężni artyści z Łodzi, 
Polska po raz kolejny 
zrobił CHALK4PEACE 
dniu urodzin Johna Lennona.
PS 139 10/9/14
Photo Gallery: Lodz, Poland CHALK4PEACE to honor John Lennon's birthday...

Photos: K. Gałaj, A. Tomasik

No comments: